Verantwoordelijk loslaten...

Heeft u een hond die niet los kan, omdat hij/zij niet terugkomt i.v.m. de puberteit…? Of de hond is angstig en rent weg als een andere hond op hem/haar afstormt…? Of misschien bent u onzeker om uw hond los te laten.? Dan is deze cursus precies geschikt voor u en uw hond.

In de cursus ‘verantwoordelijk loslaten’ gaan we in vijf lessen op vijf verschillende locatie stapsgewijs leren de honden gecontroleerd los te laten. Zo zullen we in de eerste les opdrachten meegeven de hond voor te laten komen (met afleiding) en heleboel andere oefeningen. In de tweede les gaan we naar een omheind veld oefeningen uitvoeren. In les drie gaan we naar een losloopgebied en leren wij al kleine stapjes de honden los te laten aan een lange lijn. Les vier gaan we naar een omheind gebied en de laatste les is de bedoeling dat we naar een groot losloopgebied gaan.

Ook leren wij u de regels van losloopgebieden. We gaan het hebben over de lichaamstaal van de hond en wat te doen als er een grote hond op jouw hond afstormt.

De cursus zijn vijf lessen met max. 4 cursisten. De cursus bedraagt € 130,00 en duurt ongeveer een uur per les. Bent u een eigenaar die graag uw hond(je) los wil laten, alleen durft u het niet? Meldt u dan aan door een email te sturen naar info@shadowpack.nl

Dinsdag 21 mei om 19.00u – Vol!

Deze cursus is niet geschikt voor honden met een hoge jachtdrift en honden die geen sociaal gedrag hebben naar andere honden en/of mensen. Wel kunt u een email sturen naar info@shadowpack.nl en dan verwijzen wij u naar de juiste experts die u kan helpen met uw hond.

[kiwi-social-bar ]